Svartedalsskolan, Göteborg

Svartedalsskolan är belägen i Biskopsgården på Hisingen i Göteborgs stad. Skolan har cirka 420 elever och är uppdelad i en 4-6 enhet och en 7-9 enhet med varsin rektor. Svartedalsskolan startade sitt delprojekt inom ramen för Plug Innan under höstterminen 2018.

Om skolan

Samtidigt som delprojektet pågår byggs en ny skola som ska stå klar 2021. Detta innebär att de två enheterna just nu ligger på olika platser i väntan på att den nya skolan färdigställs.

Skolans delprojekt: Studion

Andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan ligger idag på 56,3 %. I kartläggningen som gjordes i vid uppstarten av delprojektet, framkom att flera elever har F i matematik, engelska samt svenska eller svenska som andraspråk. För att uppnå behörighet till nationella program på gymnasiet krävs godkänt i dessa ämnen. Det övergripande målet för Svartedalsskolans delprojekt är att genom tidiga, intensiva insatser förebygga att elever lämnar grundskolan med F i svenska, engelska och matematik

Insatser och aktiviteter

Inom ramen för delprojektet bedrivs idag ett utvecklingsarbete i form av en studio för respektive stadium. Fokus för dessa studios är att under året erbjuda elever undervisning i mindre sammanhang för att uppnå delprojektets övergripande målsättning.

Kontaktperson på skolan
Barbro Eriksson, barbro.eriksson@grundskola.goteborg.se

Kontaktperson på GR:
Lina Häger, lina.hager@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund