Tångenskolan, Göteborg

Tångenskolan är en F-6-skola med 315 elever. Skolan ligger i stadsdelen Tuve i Göteborg.

Om skolan
Tångenskolan är en multikulturell skola där över 180 av de 315 eleverna har ett annat modersmål än svenska. 78 av dem deltar i modersmålsundervisning. Den språkliga dimensionen är därför en viktig del av Tångenskolans delprojekt.

Skolans delprojekt
Inom ramen för Plug Innan arbetar man för att höja måluppfyllelsen och skapa goda relationer mellan skolan och eleverna. Detta sker främst genom kompetensutveckling i svenska som andraspråksundervisning för samtliga lärare och genom att initiera språkstöd i undervisningen. Kompetensutvecklingen sker i olika workshops under hela projekttiden.

Vidare arbetar Tångenskolan för att utveckla sitt arbete med extra anpassningar, i syfte att på ett bättre sätt kunna möta de individuella behov som finns hos eleverna.

En grundpelare i delprojektet är att skolan ska vara en trygg miljö för eleverna. Därför utvecklas och genomförs ett antal trygghetsstöttande aktiviteter, i form av t.ex. rastverksamhet och mentorskapsutveckling. Genom ett utvecklat mentorskap vill man kunna följa och stötta elevernas hela skolsituation för en tryggare skolgång som är inkluderande för alla. Mentorskapet innefattar också rutiner för uppföljning av närvaro och en arbetsgång för kontakt med föräldrar vid varningstecken om hög frånvaro.

Kontaktperson på skolan:
Lina Olausson, lina.olausson@grundskola.goteborg.se

Kontaktperson på GR:
Lina Häger, lina.hager@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund