Tanumskolan, Tanumshede

I norra Bohuslän ligger Tanumskolan, en 7-9 skola med cirka 250 elever. Flera F-6 skolor runtom i kommunen lämnar över sina elever till Tanumskolan. Delprojektet som startade höstterminen 2018 fokuserar på att hitta goda överlämningsrutiner mellan lämnande skolor och Tanumskolan.

Skolans delprojekt

De elever som Tanumskolan kommer att skapa sitt Plug Innan-arbete kring är alltså ännu inte inskrivna på skolan. Fokus ligger på att hitta goda överlämningsrutiner och på så sätt kunna fånga upp elever i riskzon tidigt och sätta in rätt stöd.

Insatser och utmaningar

Eftersom målgruppen för delprojektet är ännu inte överlämnade elever från skolår 6 handlar arbetet om att utveckla rutiner för överlämningar och anpassa stöd utifrån elevernas individuella behov. I dagsläget upplever skolan en utmaning i att i så fort som möjligt identifiera elever i riskzon samt i att utvärdera effekterna av det stöd eleverna fått.

Delprojektets målsättning

Målet är att att stärka elevernas skolanknytning och höja deras resultat. Skolan vill även öka samverkan med föräldrar för att kunna ta ett helhetsgrepp om elevernas skolgång. Detta ska göras genom att utveckla strukturen för föräldramöten samt arbeta för att göra kommunikationen mer nära.

Uppföljning

Tanumskolan kommer att följa upp sina aktiviteter på ett strukturerat sätt. Var fjärde till åttonde vecka ska uppföljning kring elevernas närvaro och måluppfyllelse ske och samtal ska genomföras med vårdnadshavare.

Kontaktperson på skolan:
Kerstin Dahlberg Sträng, kerstin.dahlbergstrang@tanum.se

Kontaktperson på GR:
Lina Häger, lina.hager@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund