Källan, Uddevalla

Källan är en särskild undervisningsgrupp vars upptagningsområde är hela Uddevalla kommun. Källan bedriver undervisning för elever från årskurs 4 till 9 och har idag cirka 30 elever. Verksamhetens delprojekt drog igång under höstterminen 2018.

Om skolan

Elever som skrivs in vid Källans verksamhet har detta inskrivet inom ramen för sitt åtgärdsprogram. Det betyder att elever under ett läsår kan skrivas både in och ut ur verksamheten. Under 2018 fick Källan ett utökat uppdrag som innefattar även uppsökande och förebyggande verksamhet för elever med omfattande frånvaro från grundskolan.

Skolans delprojekt: Skolan ska vara varje elevs största supporter

Kartläggningen av verksamheten som genomfördes vid projektstart visar att det finns ett behov av att utveckla meningsfulla fritidsaktiviteter för eleverna. Det framkom även att vårdnadshavare historiskt sett haft få positiva erfarenheter av kontakt med skolan rörande sina barns skolgång. Elevernas egna perspektiv och önskemål lyfts sällan fram i tidigare pedagogiska utredningar och underlag. Det finns också önskemål och behov av en utvecklad samverkan mellan olika myndigheter inom kommunen.

Fokus för utvecklingsarbetet

Det långsiktiga målet med Källans utvecklingsarbete är att stärka elevernas skolanknytning och deras elevidentitet. Skolan har valt att fokusera på tre delar i detta arbete. På övergripande nivå handlar det om utveckling av samverkansstrukturer med t.ex. socialtjänst samt kultur och fritid. På enhetshetsnivå handlar det om att utveckla kontakten med vårdnadshavare och att etablera ett tydligt fokus på att vara just varje elevs största supporter.

Några exempel på utvecklingsarbetet inom verksamheten rör måltavla för elever, struktur för positiva samtal med vårdnadshavare samt samverkan med externa instanser, exempelvis med kultur och fritid, angående utvecklingen av meningsfulla fritidsaktiviteter som utgår från elevernas intressen.

 

Distansundervisning som främjar närvaro

Källan har lång erfarenhet av att arbeta med distansundervisning som ett av många verktyg. I filmen här bredvid kan du höra försteläraren Henrik Malmström berätta mer om begrepps som elevidentitet, sammanhangsmarkörer och om hur distansnärvaro kan användas som en hävstång för att öka den fysiska närvaron.


Mer om projektet

Kontaktperson på skolan:
Henrik Malmström, henrik.malmstrom@uddevalla.se

Kontaktperson på GR:
Lina Häger, lina.hager@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund