Om Plug Innan

Plug Innans syfte har varit att hjälpa skolor i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.

Tidiga insatser som främjar fullföljda studier
Inom ramen för Plug Innan har skolor fått stöd i att utveckla och systematisera arbetet med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Projektets långsiktiga mål har varit att fler elever i Västra Götaland både ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet.

Göteborgsregionen (GR) har ansvarat för Plug Innan och fungerat som sak- och processkunniga. Västra Götalandsregionen har delfinansierat projektet.

Utgångspunkt i skolans egna behov
Alla skolor med årskurs 5–9 i Västra Götaland har haft möjlighet att ansöka till projektet Plug Innan. De skolor som deltagit arbetar i lokala delprojekt med utgångspunkt i en nulägesanalys av elevernas behov och skolans förutsättningar. Arbetet i delprojekten har genomförts med stöd och processledning från Göteborgsregionen.

Ett unikt projekt
Plug Innan har byggt på erfarenheter från projektet Plug In. Det är det första projektet av denna typ och omfattning som riktar sig till elever i årskurs 5-9. Det konkreta samarbetet mellan region och kommuner är också på många sätt unikt. För regionen är fullföljda studier en prioriterad fråga, utifrån ett tillväxt- och folkhälsoperspektiv. Genom Plug Innan har Västra Götalandsregionen kunnat stötta skolhuvudmän i arbetet med att fler elever ska fullfölja sina studier.

Projektet är nu i en avslutande fas

I augusti 2020 hölls avslutningskonferensen för Plug Innan. Nu pågår analys av resultat samt paketering och spridning av projektets resultat.

GR stöttar medlemskommuner även utanför Plug Innan
Det går inte längre att söka till projektet, men du kan ta kontakt med oss om du vill ha hjälp med det främjande och förebyggande arbetet mot studieavbrott. Vi har lång erfarenhet och kunskap i sakfrågan och stöttar våra medlemskommuner, bl.a. genom utbildningsinsatser och processtöd.

Kontaktperson på GR: Stina Bergman Lindskog


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund