Du är här:


Samarbeten och samverkanspartners

I vårt arbete för att motverka studieavbrott är samverkan med andra aktörer viktigt för att vi ska nå ut till våra målgrupper och säkerställa innehållet i våra insatser.

Samarbete med Skolverket
Under 2017 samverkade Göteborgsregionen med Skolverket inom ramen för Skolverkets uppdrag att genomföra verksamhetsnära insatser riktade direkt till huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan.

Samarbetet med Skolverket gav möjlighet till ökad spridning av kunskap och erfarenheter samt möjliggjorde utvecklingssatsningar på gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

Samarbete med SKR
Genom Plug In samverkade Göteborgsregionen med SKR (Sveriges kommuner och regioner) på en nationell nivå. Uppdraget i Plug In var tvådelat – dels projektledde GR insatser inom regionen och dels arbetade vi med att utveckla plattformen PlugInnovation, en digital kunskapsbank och en projektstödjande verksamhet som samlade och spred kunskap om studieavbrott.

Kontaktperson på GR: Fredrik Åkerlind


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund