Ungas kraft

Satsningen Ungas kraft ska få fler elever att gå ut nian med en stark tilltro till sina egna förmågor – och en fullföljd grundskoleutbildning.

Syfte och mål

Ungas kraft ska få fler elever att se möjligheter till studier och arbete och kunna möta sin framtid med självförtroende och tillförsikt. Målet är att öka andelen elever med godkända slutbetyg i samtliga ämnen samt att öka antalet unga som söker sig vidare till högre studier och arbete inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

Glappet på arbetsmarknaden

Ungas kraft ska bidra till att lösa problemen med glappet mellan arbetsmarknadens behov av utbildad personal och bristen på densamma. Trots en stark arbetsmarknad har flera branscher svårt att hitta utbildad personal. Samtidigt finns många ungdomar som av olika anledningar inte går ut skolan med godkända betyg. Nära en femtedel av de som gick ut nian 2017 var obehöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram. Hälften av dem som inte kommer in på eller saknar gymnasieexamen kommer aldrig in på arbetsmarknaden.

Ett holistiskt perspektiv

Landamäreskolan och Svartedalsskolan ingår i Ungas kraft. Dessa två skolor har de senaste åren haft en stor andel elever som inte uppnått behörighet. Projektet utgår från ett holistiskt perspektiv och innefattar såväl skolan som familjen och fritiden. Det innebär bland annat att lärare på skolan får kompetensutveckling parallellt med att elevernas förmågor och lärande stärks. Föräldrar och vårdnadshavare engageras också i barnens lärande och eller i årskurs 7-9 erbjuds olika fritidsaktiviteter.

Aktörer i projektet

Ungas kraft utvecklas och genomförs av Universeum tillsammans med Göteborgsregionen, Fryshuset och Göteborgs Stad genom Landamäreskolan och Svartedalsskolan. Satsningen följeforskas av Göteborgs universitet.
Läs mer om projektet här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nyheter kopplat till projektet


Kontaktperson på GR: Lina Häger


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund