Du är här:


Antagningsstatistik och pressinformation

Gymnasieantagningen sammanställer årligen antagningsstatistik i samband med ansökningsperiodens slut i februari, vid preliminärantagningen i april, slutantagningen i juni samt vid reservantagningen, som är antagningens avslut i september. Den årliga statistiken kan du ta del av nedan. Välj vilket år och analystillfälle som önskas.

Statistik

Gymnasierapporten

Göteborgsregionen samverkar på ett unikt sätt kring utbildningar på gymnasial nivå, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Rapporten Gymnasieal utbildning i Göteborgsregionen har som syfte att sprida kunskap om dessa utbildningar, samt ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver.

Verktyg för antagningsstatistik
Gymnasieantagningen tillhandahåller ett webbaserat statistikverktyg som ger tillgång till regional och lokal antagningsstatistik. Verktyget ger kommun och skolhuvudman underlag för utbildningsplanering och dimensionering av gymnasieplatser via tillgången till statistik över antal gymnasieplatser per program, antal sökande och antagna för samtliga gymnasieskolor inom GR.

Statistiken är dynamisk och går att ses ur sex olika perspektiv; gymnasiekommun, gymnasieskola, gymnasieprogram, inriktning, elevkommun samt avlämnande skola. Genom att göra val i verktyget kan perspektiven kombineras och analyseras. Det går att jämföra olika val över tid.

För att få tillgång till verktyget krävs en licens och att ett personligt användarid upprättas. Ansökan om användarid och licens finns nedan. Licensen är förenad med en kostnad om 7 500 kr exkl. moms per halvår och person.


Kontakt: Gymnasieantagningen


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund