Du är här:


Elevuppföljning ELIN och KAA

ELIN är Göteborgsregionens gemensamma elevinformationssystem. Syftet är dels att utgöra ett underlag för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor, dels att kunna ta fram underlag för att regionalt kunna följa upp GR:s samverkansavtal.

 

Det ska även fungera som ett stöd i kommunernas arbete med att uppfylla det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).


Här hittar du systemet: https://elevinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


ELIN och KAA
Systemet har en tillhörande modul för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som är utformad för att underlätta kommunernas rapporteringsskyldighet. Registreringar i modulen läser automatiskt in uppgifter i den SCB-fil som kommunerna är ålagda att skicka in till Skolverket två gånger per år.

Modulen fungerar också som ett verktyg för KAA-handläggarna genom att det kontinuerliga uppföljningsarbetet kan registreras. Systemet ersätter och kompletterar det gamla systemet GRUUS.


Så fungerar ELIN
Gymnasieskolor inom Göteborgsregionen rapporterar till ELIN. Systemet hämtar och lämnar elevinformation från såväl skolornas egna elevadministrativa system, antagningssystemet Indra2 och KAA som nationellt befolkningsregister och nationell betygsdatabas.

För att underlätta rapporteringen rekommenderas automatiska överföringar från de egna systemen. Användare är i första hand gymnasieekonomer och gymnasieskolans administratörer.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund