Foto: Ur filmen Vi lär oss om luftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film och media

Vi distribuerar strömmande film- och ljudmedia till skolor i Göteborgsregionens kommuner, Varberg och Falkenberg. Detta sker via film- och mediatjänsten GR-SLI. Allt material från Göteborgsregionen har institutionella visningsrättigheter.

Se strömmande Film & Media
Beställ Läromedel

Skolpersonal

All personal i Göteborgsregionens, Varbergs och Falkenbergs kommunala skolor kan skapa ett konto hos oss för att använda strömmande media i undervisningen. Kontakta oss om du arbetar på en fristående skola utan avtal.

 


Elevkonto

Alla elever som går i en kommunal skola inom Göteborgsregionen, Varberg och Falkenbergs kan skapa ett eget konto för att kunna se på strömmande film via vår tjänst. Eleven ansöker själv om kontot genom att följa instruktionerna nedan. Alla elevkonton måste godkännas av en lärare på skolan.


Information och andra erbjudanden


Upphovsrätt

För att kunna visa film och annan media i klassrummet måste du ha upphovsmannens tillstånd. Allt material via vår tjänst är försett med de institutionella visningsrättigheter som krävs för visning i skolan.

Fakta eller åsikt – en lärarhandledning

I detta material finns två övningar där eleverna får göra källkritiska analyser, samt gå in i rollen som den som vill sprida ett budskap. Syftet är att öka elevernas kunskaper om källkritik på internet, och ge dem verktyg för att värdera information från olika källor.

Fakta eller åsikt - lärarhandledning om källkritik

Kontakt: GR Läromedel

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund