Du är här:

Klimatlyft för skolan

Klimatforskningen är tydlig – vi behöver snabbt sänka våra utsläpp av växthusgaser för att motverka klimatförändringarna, vars konsekvenser vi ser redan idag. Vad kan ni som skola göra?

Miljö och hållbar utveckling

 

Vi behöver rusta våra ungdomar med förmågor, kunskaper och kompetenser i hur man identifierar hållbarhetsutmaningar och hur man kan hitta smarta och kreativa lösningar.

Här har vi samlat material, projekt kring lärande för hållbar utveckling och annat som du som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Miljöpraktik

Temapraktik med processtöd

Göteborgsregionens klimatlyft

Utvecklingsprogram för skolan

Västsverige växer

Lärarhandledning om hållbart samhällsbyggande

Avfallsminimering och hållbar konsumtion – från idé till handling

Lärarhandledning

Future Happiness Challenge

Ett digitalt spel om lycka och klimatpåverkan

GR Speldatabas

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund