Du är här:


Multimediastudion

Vi producerar film som hjälper beställaren att nå ut med ett budskap. I varje produktion jobbar vi med att ta fram ett format som passar just er och kommunicerar rätt innehåll till rätt målgrupp.

Med filmen som medel kan värdefulla insikter och erfarenheter dokumenteras och göras tillängliga för en bred publik. Vi kan vara med från idé till färdig film.

Varför?
Filmen är ett optimalt media för kommunikation vare sig det gäller sociala medier eller andra kanaler. En film berör och är ofta betydligt lättare att ta till sig än skriftlig information för att på så sätt få en känsla för ett projekt eller en verksamhet.

Vi har lång erfarenhet och kunskap i att filma såväl inom GR:s verksamhetsområden som för våra samarbetspartners.


Kontaktperson på GR:
Lars Carlsohn

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund