Möten för bättre mottagande av nyanlända

För att uppnå ett förbättrat mottagande av nyanlända efterfrågas att verksamheter ska kunna erbjuda ett gott bemötande som vilar på interkulturell kompetens. Inom ramen för projektet InVäst har därför mötesplatser arrangerats som har fungerat som kunskapsstärkande arenor.

Ett gott bemötande kan innebära en god introduktion i samhället i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet och skapa långsiktiga förutsättningar för ett bra liv i Sverige. Mötesplatser som fungerar som kunskapsstärkande arenor kan göra att fler personer får en bättre kunskap och djupare insikt i att möta nyanlända. Nedan kan du läsa mer om och hitta dokumentation från de mötesplatser som Göteborgsregionen har arrangerat inom ramen för projektet InVäst.

Arrangerade mötesplatser:

 • Bibliotekens roll i integrationsarbetet
  10 april 2019


  Bibliotek är en viktig plats för många som är nya i Sverige. Läscirklar, språkcafé och samhällsinformation är bara några av de aktiviteter som biblioteken anordnar. Under mötesplatsen samlades medarbetare på bibliotek för att få kunskap och utbyta erfarenheter kring bibliotekens roll för integration.

  Läs mer
 • Kommunikation som främjar integration
  8 april 2019


  Under mötesplatsen samlades kommunikatörer och integrationssamordnare för att få kunskap och reflektera kring kommunikationens betydelse för integration.

  Läs mer
 • Palliativ vård – ur ett religiöst och kulturellt perspektiv
  12 mars 2019


  Ökad kunskap och förståelse för kulturens och religionens betydelse i den palliativa vården stod i fokus under mötesplatsen den 12 mars. Inbjudna för dagen var medarbetare och chefer inom kommunens vård och omsorg för äldre. Dagen bjöd på föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyte och ca 60 personer deltog under mötesplatsen.

  Läs mer
 • Interkulturell föräldrasamverkan inom förskolan
  21-22 januari 2019


  Medarbete i förskolan möter dagligen barn och föräldrar med skiftande kulturell bakgrund. Under mötesplatsen fick deltagarna ökad kunskap och möjlighet att samtala om dilemman och möjligheter kring interkulturell föräldrasamverkan. Eftersom intresset var stort genomfördes mötesplatsen i två omgångar, med runt 60 deltagare per gång.

  Läs mer
 • Interkulturell vård och omsorg
  31 maj 2018


  Inom äldreomsorgen möts brukare, anhöriga och medarbetare med skiftande bakgrunder och erfarenheter. Under mötesplatsen träffades cirka 100 deltagare för att utbyta kunskap och erfarenheter kring att arbeta i ett interkulturellt sammanhang.

  Läs mer
 • Nyanlända barn och familjer
  26 april 2018


  Stöd till nyanlända barn och föräldrar stod i fokus för mötesplatsen som samlade cirka 150 personer. Medarbetare inom skola, socialtjänst, integrationsenheter, kultur och fritid med flera samlades för att ta del av forskning, praktik samt dela sina erfarenheter.

  Läs mer
 • Kan vi prata om rasism?
  6 december 2017


  Under mötesplatsen träffades cirka 70 personer för att lära sig mer om hur rasism kan förstås och bemötas. Deltagarnas egna dilemman fick vara i fokus för de erfarenhetesutbyten som genomfördes.

  Läs mer
 • Integration i boendemiljön
  30 november 2017


  Bostadsbolag är en viktig aktör för integrationen. Under mötesplatsen fick husvärdar, bovärdar, informatörer och fastighetsskötare möjlighet att lära sig mer, samtala om interkulturell dialog och hur bostadsbolag kan arbeta för en ökad integration. Cirka 55 personer deltog.

  Läs mer

Kontaktperson på GR: Linda Karlsson

Senast uppdaterad: 2019-11-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund