Kvalitetsutveckling av sfi

Genom kompetensutvecklingsinsatser ska förutsättningarna förbättras för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. Stort fokus i projektet InVäst har varit att stärka kvaliteten inom Västsveriges sfi-verksamheter – här kan du läsa mer om arbetet.

Under projektperioden har skolledare, lärare och studiehandledare på modersmål handletts av processledare. Kompetensutvecklingsinsatserna har genomförts i Göteborgsregionen, Boråsregionen, Skaraborg och Halland. Drygt 40 verksamheter och 700 personer har deltagit i kompetensutvecklingsinsatserna.

Genomförda processer

Processledningen har pågått under en längre tid och har utgått från skolans/kommunens lokalt identifierade utvecklingsbehov. Syftet har varit att stärka organisation och medarbetare i att möta och utveckla de studerandes kunskaper utifrån deras förutsättningar, behov och mål för utbildningen.

Sfi-verksamheternas valda utvecklingsområden:

  • Kollegialt lärande för pedagogisk utveckling
  • Systematiskt kvalitetsarbete i förhållande till elevers behov och önskemål
  • Elevkartläggning, bedömning och tydliggörande av målen
  • Kontinuerlig utvecklingsdialog mellan lärare och elev (formativ bedömning)
  • Organisation för studiehandledning på modersmål
  • Arbetssätt för att integrera språkinlärning med praktik
  • Utveckla arbetet med digitalisering
  • Stärka samarbetet mellan yrkeslärare och språklärare

Hur gör vi nu? 9 dilemman från sfi-verksamheter

Under slutkonferensen delades broschyren "Hur gör vi nu?" ut, en skrift som samlar erfarenheter och lärdomar från projektet. Skriften riktar sig i första hand till dig som är rektor, utbildningsledare eller på annat sätt ansvarar för utvecklingsarbete på sfi.

Nu finns broschyren även att hämta i digital version. Du hittar den härPDF.

Följande sfi-verksamheter i Göteborgsregionen har deltagit i InVäst GR:

• ABF Göteborg Vuxenutbildning AB
• Alma folkhögskola
• Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs stad
• Campus Alingsås
• Campus Mölndal
• Cuben utbildning
• Eductus AB
• Folkhögskolan I Angered
• Folkuniversitetet
• Göteborgs folkhögskola
• Göteborgs tekniska college (GTC)
• Hermods AB
• Hjälmareds folkhögskola

• Hyllie Park folkhögskola
• Iris Hadar AB
• Medlearn
• MoA Lärcentrum
• Samjobb AB
• Studium
• SVEAS AB
• Veldi
• Vuxenutbildningen Härryda
• Vuxenutbildningen Lerum
• Vuxenutbildningen Kungälv
• Vuxenutbildningen Partille
• Vuxenutbildningen Stenungsund

GR har även processlett insatser i kommuner inom Boråsregionen:

• Sfi i Marks kommun
• Sfi i Herrljunga och i Vårgårda kommun

Det här innebar en processinsats på sfi inom InVäst:
Vi vet att enstaka föreläsningar för skolpersonalen har visat sig ha en ganska liten påverkan på det pedagogiska arbetet. Därför har processledarna från GR handlett arbetslag, skolledare, rektorer och förvaltningstjänstemän inom utvecklingsområden som verksamheterna själva har ringat in – och som gynnar elevernas lärande samt individanpassningen på sfi.

Digital kunskapsresurs som stöd till rektorer, ledningsgrupper och arbetslag
Parallellt med det regionala processtödet har InVäst utvecklat den digitala kunskapsresursen Sfiväst, som ska stötta sfi-verksamheterna för elevernas skull. Resursen erbjuder webbutbildning för såväl rektor/skolledning som arbetslag med pedagogisk personal. Modulerna utgår från skolornas/kommunernas lokalt identifierade utvecklingsbehov och har utvecklats tillsammans med deltagande sfi-verksamheter i GR. Referenspersoner från sfi i Stockholms stad, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk och Skolverket har lämnat synpunkter på innehållet. Klicka här för att komma till Sfivast.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande sfi-verksamheter har också deltagit i InVäst:

Skaraborg:

• Vuxenutbildning Skövde
• Falköpings Lärcenter
• Gullspångs kommunala Lärcentrum
• Vuxenutbildningen Hjo
• Vuxenutbildningen Karlsborg
• Campus Västra Skaraborg
• Vuxenutbildningen Mariestad
• Skara Vuxenutbildning
• Tibro kompetenscentrum
• Tidaholms kompetenscentrum
• Kanalskolan (Töreboda)

Halland:

• Folkuniversitet Varberg
• Vuxenutbildningen Halmstad
• Vuxenutbildningen Hylte
• Vuxenutbildningen Laholm
• Eductus i Halmstad
• Alpha CE
• Vuxenutbildningen Falkenberg

Vill du veta mer?
I länkarna nedan får du vidare läsning om kompetensutvecklingsinsatserna som genomförts.

Kontaktpersoner på GR:
Jenny Hostetter
Amir Fikic

Kontaktperson Skaraborg:
Catarina Carlehed

Kontaktperson Halland:
Maria Melander

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund