Du är här:


Omvärldsbevakning – asylsökande och nyanlända barn och unga

Göteborgsregionen (GR) sammanställer kontinuerligt aktuell information inom området asylsökande och nyanlända med fokus på framförallt barn och unga. Bevakningen täcker även in förändringar på utbildningsområdet med anledning av flyktingmottagandet.

Ambitionen är att täcka in relevant och aktuell information om exempelvis kommande regeländringar, regeringsuppdrag, aktuella granskningar, studier och avhandlingar, statistik mm. Omvärldsbevakningarna har sammanställts sedan början av 2016. Innehållet berör bland annat åldersbedömningar, Migrationsverkets senaste prognos, snabbspår för lärare och Skolinspektionens aktuella kvalitetsgranskningar på området.

Tidigare sammanställningar


Kontaktperson på GR:  Ann-Sofie Gillner

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund