Du är här:

Utbildningscheferna kraftsamlar kring förskolans kompetensförsörjning

Med syftet att samla olika aktörer och perspektiv kring frågan om kompetensförsörjning i förskolan har en pilotverksamhet med ett branschråd för förskolan inom Göteborgsregionen genomförts under våren.

Om oss

Vi är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela styrkedjan, från barn och unga till kommunchefer och politiker. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete omfattande så många barn, unga och vuxna i lärande som i GR:s 13 medlemskommuner. Det involverar 240 000 studerande i alla åldrar, 20 000 lärare, 1500 skolledare och 1300 skolor.

Här arbetar drygt 90 medarbetare med alltifrån skolutveckling, läromedel och att motverka studieavbrott till ledarutveckling, vuxenutbildning, gymnasiesamverkan och samverkan mellan skola och arbetsliv. Vi omvärldsbevakar aktivt i skolfrågor för att kunna erbjuda förvaltningarna insatser och stöd redan innan det efterfrågas. Allt arbete har sin grund i vår politiska styrning och ambition.

Vad vill du veta mer om?

Utbildningsgruppen

Utbildningschefsnätverket

Samverkansavtal och IKE

Kontaktuppgifter

Nyhetsarkiv

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund