Nätverk och grupper

Fredrik Zeybrandt
031-335 5020

Utbildningschef

Sekreterare för Utbildningschefsnätverket (UC) och Nätverket för barn- och elevhälsa

Sekreterare för
Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor

Linda Andersson
031 - 335 51 37

Koordinator samt sekreterare i Vuxenutbildningsnätverket

Processledare för GRs VO-Collegeråd
och Sekreterare för APL-gruppen för vård- och omsorg

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Sekreterare för Utbildningsgruppen, Förskolenätverket, Barnomsorgsgruppen Skoljuridiska gruppen och Tillsynsgruppen.

Malin Johansson
031-335 52 02

Sekreterare för
Skolutveckling med digitala verktyg och Grundskolenätverket

Katarina Kjellqvist
031-335 50 02

Sekreterare för
Skolbiblioteksgruppen

Sekreterare för  Skolekonomnätverket

Jenny Sjöstrand
0709-83 84 66

Sekreterare för Kvalitetsnätverket och gymnasieekonomnätverket

Helene Stensson
031-335 50 87

Processledare för
Teknikcollegerådet TCGR


Sandra Ström
031-335 51 60

Sekreterare för
SYV-nätverket

Andrea Toth
031-335 51 62

Sekreterare för GRAA-gruppen och Introduktionsprogramsgruppen


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund