GR Vux - regional vuxenutbildning

Marie Egerstad
031 - 335 5258

Enhetschef vuxenutbildningssamverkan

Linda Andersson
031 - 335 5137

Nätverksansvarig

Fredric Alvstrand
031-335 50 49

Utbudsplanering, samverkan med arbetsmarknaden

Anne-Li Drath
031-335 50 43

Integration, Future Skills, antagningssamordning

Josefin Grahn
031-335 50 44

Marknadsföring grvux.seLena Johansson
031 - 335 50 45

Uppföljning och kvalitetsarbete

Martin Johansson
031-335 50 51

Kvalitetsarbete

Ulrika Krabbe
031-335 50 55

Ekonom

Lars Jerkeman
031-335 50 48

Kvalitetsarbete och upphandling


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund