GR Utbildning samarbetar med Skolverket kring processtöd till huvudmän

Skolverket har fått i uppdrag att stötta huvudmän och gymnasieskolor i arbetet med att öka antalet elever som slutför sina studier. Det processtöd som erbjuds bygger bland annat på lärdomar från Plug In och PlugInnovation och under hösten har medarbetare från GR Utbildning rest runt i landet för att stötta skolor i arbetet.

Processtödet ska hjälpa huvudmän att starta, hålla igång och utveckla det förebyggande arbetet mot studieavbrott. Skolor ansöker själva om att få tillgång till stödet, som består av tre halvdagar där processtödjaren träffar rektor och arbetslag. Mellan varje tillfälle arbetar skolan med sin egen utvecklingsprocess utifrån de egna förutsättningarna.

Efterfrågan på processtödet har varit stor och runt 20 skolor har deltagit under den första terminen.

- Generellt finns en stark vilja och engagemang att arbeta med frågan. Vi kan stötta med kunskap, forskning och beprövad erfarenhet som kan ta arbetet framåt och skapa handling, säger Ulrik Fostvedt, processledare från GR Utbildning som är en av de som under hösten arbetat med skolverksuppdraget.

Processtödet utgår från tre kunskapsområden. Vid första träffen går man igenom forskning och fakta kring avhopp och arbetets utmaningar och möjligheter. Efter en gemensam kartläggning och analys formuleras ett mål och en strategi för utvecklingen framåt. Det kan handla om att se över rutiner, identifiera otrygga platser på skolan, hitta nya lärandeprocesser eller identifiera vad som får eleverna att faktiskt komma till skolan. Efterföljande träffar fokuserar på skolkultur och skolanknytning och det är rektor och arbetslag som äger ansvaret för att planera genomföra, följa upp och utvärdera arbetet.


  • Läs mer om hur processtödet går till och hur du kan boka stöd till din skola på Skolverkets hemsida.


Kontaktperson på GR: Lisa Sipari

Senast uppdaterad: 2018-06-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund