Tre nätverk möts för att diskutera kompetensförsörjning

Idag möts tre av GR Utbildnings strategiska nätverk för att tillsammans diskutera utbildningsutbudet i regionen. Det är första gången som Utbildningschefsnätverket, Gymnasienätverket och Vuxenutbildningsnätverket träffas i samma forum för en gemensam dialog kring kompetensförsörjning.

För att kunna ta nästa regionala kliv gällande regionens utbildningsutbud behöver en dialog ske mellan utbildningschefer, gymnasiechefer och vuxenutbildningschefer.

Därför träffas idag chefer, ansvariga för planering av gymnasial utbildning, i ett nytt forum för att tillsammans diskutera elevers drivkrafter och sökmönster, hur samarbetet kan utvecklas när det gäller effektivt utbud samt hur dessa båda faktorer kopplas till arbetsmarknaden.

Skarpa frågor och utvecklingsperspektiv kopplat till elev, utbildningsutbud och arbetsmarknad kommer att lyftas under dagen, allt för att på bästa sätt kunna identifiera utvecklingsområden för att ytterligare vässa processerna kring det regionala utbildningsutbudet.

 

Kontaktperson på GR: Fredrik Zeybrandt 

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund