Ny rapport om gymnasialt utbildningsutbud i Göteborgsregionen

Hur har utvecklingen i gymnasieskolan sett ut de senaste fem åren? Och var i regionen finns de olika utbildningarna? Nu finns en färsk rapport med syfte att sprida kunskap om utbildningsutbudet samt att ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver.

Göteborgsregionen samverkar på ett unikt sätt kring utbildningar på gymnasial nivå, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Förutom gymnasieskolans utbud beskriver rapporten därför även det regionala och kommunala utbudet av yrkesutbildning inom vuxenutbildningen.

I rapporten görs också reflektioner kring hur och varför programmen utvecklas på ett visst sätt. Reflektionerna bygger på uttalanden från GR:s nätverk kring gymnasieskolan, rapporter med regionala och nationella avsändare samt andra former av rapportering kring utbildningsutbud och kompetensbehov i Västsverige och i Sverige i övrigt.

Rapporten kan exempelvis användas av kommunala och fristående huvudmän för att planera det kommande utbudet.


Kontaktpersoner på GR:


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund