Kvibergsskolan – en skola för nutiden

I drygt ett år har GR Utbildning haft förtroendet att vara ett konsultativt pedagogiskt stöd till rektorerna på Kvibergskolan, en skola som är under uppbyggnad och där de första eleverna börjar till hösten.

F-3 öppnar hösten 2018 och 4–9 hösten 2019. För närvarande bedrivs verksamhet F-5 på Kvibergs kaserner.

Kvibergskolorna har en pedagogisk modell som lägger stort fokus på elevaktivt arbetssätt och elevernas lärandemiljö. Den är väl anpassad efter skolväsendets nationella digitaliseringsstrategi, en samlad vision med gemensamma målsättningar och fokusområden som digital kompetens, likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärresurser samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Digital kompetens är i grunden en demokratifråga och i skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den.

Under 2018 arbetar vi med att bygga upp strukturer för ett systematiskt och professionellt lärande på Kvibergsskolorna.

Lärarna möts kontinuerligt för lärande samtal i syfte att skapa samsyn och ägarskap kring skolans pedagogiska modell men också för att implementera den reviderade läroplanen utifrån de fyra aspekterna av adekvat digital kompetens.

Kontaktperson på GR:  Sandra Svensson

Senast uppdaterad: 2018-05-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund