Prova på-koncept för att lyfta yrkesprogrammen

GR Utbildning kommer tillsammans med WorldSkills Sweden och yrkespartners att ta fram ett prova på-koncept som ska innehålla en bank med uppgifter bestående av korta moment inom olika yrken.

Konceptet kommer kunna användas och genomföras exempelvis i samband med yrkestävlingar, öppna hus och andra aktiviteter där grundskoleelever kommer i kontakt med gymnasieskolans yrkesprogram. Under Gymnasiedagarna & Future Skills den 9–11 oktober kommer prova på-konceptet att visas och testas av en större publik. Att ge ungdomar möjligheter att prova på olika aktiviteter och testa sina intressen och talanger kan vara ett sätt att attrahera ungdomar att söka en yrkesutbildning.

Projektet genomförs inom ramen för det ESF-finansierade projektet Yrkesutbildning ett smart val! där WorldSkills Sweden är projektägare. Övriga större metoder och delprojekt inom projektet är bland annat skoltävlingskoncept, virtuella arbetsplatsbesök, fokusgrupper samt regional, nationell och transnationell samverkan.

Projektet som helhet ämnar bland annat bidra till:

  • Bättre kunskap hos ett ökat antal unga om de goda yrkesvalen, arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning erbjuder.
  • Öka yrkesutbildningens attraktionskraft för både kvinnor och män samt bättre kunskap hos flickor och pojkar om möjligheten att välja ett otraditionellt yrke samt inspireras att välja en yrkesutbildning.
  • Ett ökat antal studie- och yrkesvägledare med kunskap om yrkesutbildning och det arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning kan leda till.
  • Läs mer om projektet Yrkesutbildning ett smart val!  härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet pågår fram till 2020. Delprojektet för GR Utbildning pågår från den 1 februari 2018 till den 30 juni 2019.


Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-05-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund