Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege är certifierat för ytterligare fem år

Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionens tretton kommuner innefattar nio lokala college som samverkar för att säkra kompetensförsörjningen inom vård och omsorg med fokus på yrket undersköterska och närliggande yrkesroller. Nu är certifieringen för ytterligare fem år säkrad.

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege (GR VO-College) har genomgått en omcertifieringsprocess, vilket innebär att samverkansformen nu har fått förnyat förtroende från den nationella Föreningen Vård- och omsorgscollege.

Samverkansformen bygger på tio kriterier som ska vara uppfyllda. I samverkan ingår också fackförbundet Kommunal samt Arbetsförmedlingen.

Under den kommande femårsperioden kommer GR VO-College regionalt att fokusera på exempelvis språkutvecklande arbetssätt, utbildningar anpassade efter regionens behov, utvecklingen kring vårdbiträdesrollen samt undersköterskans roll.

Andra mål är att öka attraktiviteten till utbildningarna och till arbete inom sektorn för fler målgrupper samt att medverka till att fler yrkeshögskoleutbildningar beviljas. Samtliga lokala college har också satt upp egna lokala mål för arbetet.


Läs mer om Vård- och omsorgscollege:

Kontaktperson på GR:  Margaretha Allen

Senast uppdaterad: 2018-05-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund