Stort erfarenhetsutbyte mellan ESF-projekt inom studie- och yrkesvägledning i Västsverige

Idag samlas fyra västsvenska ESF-finansierade projekt som har fokus på studie- och yrkesvägledning för att dela erfarenheter.

Aldrig tidigare har frågan kring studie- och yrkesvägledning varit så aktuell som nu. Många branscher såväl som offentlig sektor har stora utmaningar med kompetensförsörjningen och alltfler elever känner oro inför sina framtida studie och yrkesval.

I Västsverige pågår ett antal ESF-finansierade projekt med fokus på studie- och yrkesvägledning. Idag har Göteborgsregionens projekt GR Samsyv – allas ansvar bjudit in samtliga till erfarenhetsutbyte.

De projekt som medverkar är:
GPS Halland (Region Halland)
På lika villkor – (Göteborgs Stad)
Vägledning för livet (Kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad)
GR Samsyv - allas ansvar (GR)

På plats kommer erfarenheter kring både utmaningar och framgångar i projekten att delas. Därtill kommer sekreteraren för utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning att närvara, liksom representanter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och Europeiska Socialfonden (ESF).


Kontaktperson på GR: Johanna Redelius 

Dokumentation:

Senast uppdaterad: 2018-11-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund