De vann Göteborgsregionens pris Utmärkelsen 2018

Vinnarna av Utmärkelsen 2018, Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv, delades idag ut av SAK-rådet på Gymnasiedagarna och Future Skills stora scen.

2018 års vinnare av Utmärkelsen

Vinnarna är:

Grundskola: Svenska Balettskolan

Gymnasieskola: Göteborgs Tekniska Gymnasium

Årets yrkeslärare: Ronnie Johansson, Skolenhet 4 Nösnäsgymnasiet

Mellanstort företag: HML Haga Mölndal Lastbilscentral

Stort företag: Skanska Sverige AB, Region Nya Hem Göteborg

 

Pris för samverkan mellan skola och arbetsliv

Utmärkelsenöppnas i nytt fönster är Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. Under ett antal år har priset delats ut för att uppmärksamma och premiera verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och företag som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Sedan några år tillbaka delas även priset ut till en yrkeslärare.
Vinnarna väljs ut av en jury bestående av representanter för näringslivet och fack (SAK-rådet - Skola arbetslivskontakter*) samt utbildningspolitiker.

Prisutdelning under Gymnasiedagarna och Future Skills

Utmärkelsen delades i år ut på Gymnasiedagarna och Future Skills stora scen och det var många i publiken när Helene Odenjung korade vinnarna.

Innan priserna delades ut höll Gabriela Bouizgarne från SAK-rådet en presentation om vad SAK-rådet gör och om varför det är så viktigt med en samverkan mellan skola och arbetsliv. Dessutom fick publiken höra förra årets vinnare tipsa om vad andra kan göra för att få till ett gott samarbete mellan skola och arbetsliv och berätta om vad de gjort det senaste året.

 

Juryns motiveringar

Vinnare kategori grundskola: Svenska Balettskolan

Årets grundskola visar på en gedigen och strukturerad samverkan med arbetslivet. Eleverna får genom den samverkan som sker en ökad förståelse för yrkeslivet och vilka kompetenser som efterfrågas.

Samverkan med arbetslivet sker på en rad olika sätt så som exempelvis genom studiebesök, genom att yrkesverksamma bjuds in till skolan samt att eleverna själva får skapa aktiviteter tillsammans med arbetslivet. Genom att eleverna presenteras för en rad olika områden breddas deras bild av möjliga framtidsvägar såväl inom Sverige som internationellt. Skolledare och pedagoger arbetar tillsammans med arbetslivet för att ge eleverna de bästa förutsättningarna inför deras kommande arbetsliv.

Vinnare kategori gymnasieskola: Göteborgs Tekniska Gymnasium

Samtliga elever på årets gymnasieskola får ta del av skolans samverkan med arbetslivet på olika sätt så som via APL, studiebesök, föreläsningar och skarpa case.

På den här skolan är samverkan med arbetslivet en naturlig del av arbetet och här ses skolan och arbetslivet som en helhet. Samverkan möjliggörs genom ett tydligt pedagogiskt ledarskap som understryker vikten av samverkan och möjliggör denna via schemaläggningen och organiseringen av personalen.

En majoritet av skolans elever uttrycker att de arbetslivserfarenheter de fått genom skolan är det som de är mest nöjda med och många stannar kvar inom den bransch de utbildat sig för. Eleverna som tar studenten ifrån den här skolan är väl förberedda inför det framtida arbetslivet.

Vinnare kategori årets yrkeslärare: Ronnie Johansson, Skolenhet 4 Nösnäsgymnasiet

Årets yrkeslärare inspirerar både elever och kollegor genom sitt stora engagemang och drivkraft. Genom att arbeta strukturerat har läraren byggt upp en långsiktighet på skolan som bygger på befintliga strukturer.

Ett intresse för utvecklingen inom branschen bidrar till att lärarens elevgrupper går ut skolan med en beredskap för att möta kompetensbehovet inom branschen. Ett resultat av lärarens fina samverkan med arbetslivet är en ökning av antalet elever som vanligtvis inte söker sig till detta program.
Lärarens arbetssätt bidrar på många sätt starkt till skolans förmåga att tillgodose näringslivets framtida kompetensförsörjning.

Vinnare kategori mellanstort företag: HML Haga Mölndal Lastbilscentral

Årets mellanstora företag ger eleverna, hela vägen från grundskolan upp till vuxenutbildningen, möjlighet att få en inblick i vad det innebär att arbeta inom denna bransch. Genom sitt gedigna arbete inspirerar företaget även andra företag till att engagera sig i olika typer av samverkansaktiviteter.

Genom att visa upp den bredd av yrken som finns inom företaget ger de eleverna en mängd exempel på olika karriärvägar. Här tas alla elever emot med öppna armar och stöttas utifrån varje elevs enskilda önskemål och behov. Mötet med ungdomar anses som nödvändigt för att kunna fylla det framtida kompetensbehovet. Möten som ska kännas meningsfulla och inspirera till att slutföra sin utbildning.

Vinnare kategori stort företag: Skanska Sverige AB, Region Nya Hem Göteborg

Det här företagets samverkan med skolan är systematisk och strukturerad. Flera hundra elever får på olika sätt möta olika delar av företaget. Det här företaget har en tydlig strategi för sin samverkan med skolan genom att man har som mål att bidra till samhällsnyttan.

Företaget vill genom sin samverkan ge yrkesinspiration men också motivera eleverna till goda studieresultat som ger framtida möjligheter. De insatser som görs sträcker sig hela vägen från grundskolan upp till vuxenutbildningen, samt olika typer av arbetsmarknadsinsatser. Företaget kan genom sina olika typer av samverkansprojekt visa på goda resultat så som exempelvis att undervisningen får en verklighetsanknytning samt flera nyanställningar.


*SAK-rådet består av: Business Region Göteborg, SACO, Västsvenska Handelskammaren, TCO-rådet i Storgöteborg, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Göteborgsregionen (GR), Företagarna och LO-distriktet i Västsverige


Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund