Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram 2018 och 2019

Nu går Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram anno 2018 in i sitt slutskede. Nästan 60 deltagande gymnasie- och grundskolor arbetar för fullt med att stärka elevernas kunskaper och kunnande om EU och den europeiska parlamentariska demokratin.

Tillsammans med Europaparlamentets informationskontor arbetar Göteborgsregionen (GR) med att stödja lärares och elevers arbete med att sprida information och skapa engagemang för EU.

Stärker EU-kunskapen

Med 60 deltagande skolor möter vi upp emot hundra lärare, tusen engagerade elever som sprider sin kunskap till tiotusentals elever runt om i Sverige.

Från Haparanda i norr till Trelleborg i söder gör elever EU-podcast tillsammans med Sveriges Radio, håller föreläsningar för lärare och skolkamrater, håller i debattseminarier och EU-rollspel, har utfrågningar med europaparlamentariker och mycket, mycket mer. Allt för att stärka engagemang och kunskap om EU!

Vill du vara med?

En ny anmälningsrunda till Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram öppnar snart. 25 nya skolor ska väljas in i programmet. Vill du och din skola stärka ert arbete med EU och få kontakter med Europaparlamentariker, Europaparlamentets informationskontor eller andra skolor som arbetar med demokratifrågor? Vill du fördjupa dina kunskaper om EU och Eus roll i det svenska statsskicket? Vill du engagera dina elever i att driva ett EU-arbete på din skola? Då är Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram något för dig.

 

Kontaktperson på GR: Kristoffer Creutz

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund