InVäst lyfts fram av EU-kommissionen

Den 16 oktober släppte Europeiska kommissionen volym två av Education and Training Monitor, en årlig utbildningsöversikt om utbildningssystemen i Europa. I den nya upplagan lyfts InVäst fram som ett exempel på hur integrationen av nyanlända förbättras.

Education and Training Monitor utvärderar utbildningssystemen i EU, land för land. Utvärderingen bygger på en stor mängd kvantitativa och kvalitativa uppgifter, bland annat statistik från Eurostat, studier från OECD och analyser av utbildningssystemen från Eurydicenätverket.

Rapporten utges av Europeiska Kommissionen och innehåller landrapporter om hur medlemsstaterna presterar utifrån riktmärken i ET2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bland annat hur mycket länderna investerar i utbildningen och vad de gör för att modernisera skola, högre utbildning och yrkes- och vuxenutbildning.

Dessutom presenterar rapporten initiativ med god inverkan på ländernas utbildningssystem.

InVäst ett av de initiativ som uppmärksammas

Utvärderingen av länderna fokuserar på ett flertal områden. Ett av dessa områden är Promoting adult learning (främjande av vuxenutbildning) där det bland annat framgår att Sverige har högst deltagarantal i utbildningar för gruppen vuxna (ålder 25-64) i EU.

Här lyfts InVäst fram som ett projekt som förbättrar integrationen av nyanlända:

 

”InVäst — Integration Western Sweden (2016-2019) aims to build municipalities’ capacity to receive and integrate newly arrived adults. By raising municipal employees’ awareness and level of competences, the project will improve migrants’ living conditions and quality of life.”

 

Om InVäst

InVäst – Integration Västsverige är ett ESF-projekt i Västsverige som syftar till att utveckla kvaliteten inom sfi-verksamheter samt stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Fokus ligger på att kvalitetsutveckla sfi, kunskapsbedömning inför placering i gymnasieskola och möten för bättre mottagande av nyanlända.

InVäst ägs av Göteborgsregionen och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. Projektet pågår mellan 2016 och 2019.

Länkar


Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund