Besökarna på Symposium 2018 fick lära sig mer om kollegialt lärande och InVäst

Var tredje år äger den nationella konferensen Symposium rum. När Symposium 2018 gick av stapeln i mitten av oktober var Jenny Hostetter från GR inbjuden för att hålla en presentation om hur arbetet med kollegialt lärande ser ut inom projektet InVäst.

Amir Fikic och Jenny Hostetter på plats under Symposium 2018

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) arrangerar den populära konferensen där lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen från hela Sverige möts för att i två dagar ta del av spännande presentationer.

Årets tema: Litteraciteter och flerspråkighet

Både forskare, skolutvecklare och praktiker hade bjudits in för att tala om den aktuella forskningen och om sitt arbete utifrån årets tema som var Litteraciteter och flerspråkigheter.

Litteracitet är ett brett och mångfacetterat begrepp, och av central betydelse för oss som lärare i svenska som andraspråk, skriver arrangören om temat.

Några av de som föreläste var Qarin Franker, Ingegerd Enström, Debra Myhill, Michael Svendsen Pedersen samt Jenny Hostetter från Göteborgsregionen.

Föreläsning om kollegialt lärande

Jenny höll i presentationen ”Kollegialt lärande inriktat på sfi-elevernas behov och mål” som handlade om hur det kollegiala lärandet och kvalitetsarbetet på sfi stärks genom regionalt processtöd från Göteborgsregionen (GR).

Hon berättade bland annat om InVästs uppdrag, som är att stärka sfi-utbildningens upplägg och innehåll med fokus på nyanlända vuxnas lärsituation. Stödet ges i form av handledning med pedagogisk personal och skolledning, med Helen Timperleys metod för professionellt lärande som är utgångspunkt.

I sin presentation redogjorde Jenny för detta utvecklingsarbetet och delgav aspekter och insikter som projektet InVäst gett upphov till.

Om InVäst

InVäst – Integration Västsverige är ett ESF-projekt i Västsverige som syftar till att utveckla kvaliteten inom sfi-verksamheter samt stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända.

Ett urval av seminarierna från Symposium 2018 kommer att publiceras i form av en bok med konferensens namn. Där kommer ett kapitel handla om InVäst.


Kontaktperson på GR: Jenny Hostetter

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund