Nu är Yrk In i Göteborgsregionen igång med fyra delprojekt

Det ESF-finansierade projektet Yrk In, som fortsätter i spåren efter Plug In, ska stärka och bredda yrkesutbildningen i regionen. Projektet ägs av SKL och fyra regioner deltar med 12 delprojekt. I Göteborgsregionen deltar skolor och kommuner genom ettåriga delprojekt, och den här terminen har fyra delprojekt kommit igång!

I Göteborgsregionen ligger fokus för delprojekten på att utveckla respektive skolas introduktionsprogram med en ökad koppling till yrkesprogrammen.

Varje delprojekt förväntas nå runt 25 ungdomar och sker i:

  • Alingsås – Alströmergymnasiet
  • Göteborg – Lindholmens tekniska gymnasium (LTG)
  • Kungsbacka – Elof Lindälvs Gymnasium & Aranäsgymnasiet
  • Lerum – Lerums gymnasium

Mål för Yrk In GR och delprojekten

På organisationsnivå är målet med Yrk In att hela utbildningsorganisationen ökar sin tillgänglighet för alla elever. På individnivå är målet att eleverna ökar sin anställningsbarhet eller bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram.

Då delprojekten utförs i den egna verksamheten har de utformats utifrån lokala förutsättningar, med en lokal delprojektledare från varje skola som driver arbetet framåt. Detta innebär att inget delprojekt ser exakt likadant ut, men att alla arbetar utifrån samma ramar och mål.

Kopplingen till yrkesprogrammen kan exempelvis ske genom att elever från introduktionsprogrammen följer yrkeskurser med eleverna på yrkesprogrammen, samtidigt som de läser andra kurser utifrån sina egna förutsättningar, eller genom praktik som introducerar eleverna till arbetslivet.

De fyra delprojekten erbjuds kontinuerligt processtöd av en regional projektgrupp på Göteborgsregionen. Bland annat genomförs månatliga delprojektledarmöten för både erfarenhetsutbyte och processtöd.

Fokus på schemaläggning

Den första perioden för delprojekten har inneburit en del administration och schematekniska frågor.

  • ­–Vi har lagt tid på att få ihop ett schema för elever och pedagoger på introduktionsprogrammen, men det har fallit bra ut och det känns skönt att ha kommit igång, säger Carl Agnebrink som är lokal delprojektledare på Alströmergymnasiet i Alingsås.

Även i Kungsbacka har det funnits ett fokus på scheman i starten.

  • –Eleverna har olika behov och det har varit lite rörigt att få ihop scheman, men nu har det tagit sig. Det är väldigt roligt att se att vi har möjlighet att ge ungdomarna den här möjligheten och det pratas redan om hur vi ska lägga upp arbetet till nästa höst, säger Jörgen Näslund som är lokal delprojektledare i Kungsbacka.

Delprojekten lägger en grund för framtiden

En förhoppning med delprojekten är just att de ska skapa ett engagemang och en vilja att fortsätta utvecklingen även efter att delprojekten är avslutade. De insatser som utförs under det år delprojekten är igång ska lägga grunden och förhoppningsvis även med tiden kunna implementeras i verksamheten.

  • –Jag tycker att hela projektet går hand i hand med hur introduktionsprogrammen behöver utvecklas, säger Carl Agnebrink från Alströmergymnasiet. Lika viktigt som vad vi gör under projektet är att utveckla hållbara strukturer för samverkan mellan introduktionsprogrammen och övriga gymnasiet.

Vill du läsa mer om Yrk In?

Mer information om Yrk In på Göteborgsregionen finns här.


Kontaktperson på GR: John Nelander

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund