”Det finns så många vinnare med obligatorisk prao”

Sedan den 1 juli i år är prao obligatoriskt för elever i årskurs 8 och/eller 9 i sammanlagt två veckor. Vi har träffat Göteborgsregionens Johanna Redelius som berättar mer om de positiva effekterna av prao och vilket stöd GR kan ge.

Prao, praktisk arbetslivsorientering, innebär att eleven får uppleva vad olika yrken kan innebära genom att befinna sig på en arbetsplats. Detta stärker kopplingen mellan skola och arbetsliv då eleven får göra något som känns ”på riktigt”.

Johanna Redelius på Göteborgsregionen arbetar dagligen med olika frågor som rör samverkan mellan skola och arbetsliv, däribland prao. Hon menar att alla, elever såväl som skola och arbetsliv, på sikt har något att vinna på prao, bara man lägger tid på planering och uppföljning.

Vad innebär prao för elevernas skoltid?

–Undersökningar och forskning visar på att ungdomar står långt ifrån yrkesroller och kunskap om arbetslivet. Det kan bland annat göra att gymnasievalet blir svårt, kopplat till vilket program man vill gå och tankarna om framtida yrkesväg.

Om vi kan hitta en samverkansform som framtidsrustar våra ungdomar så att de i tid kan närma sig yrkeslivet innebär det att vi ökar deras förståelse för arbetsmarknaden. Prao är ett bra verktyg för detta. Att redan i grundskolan få uppleva arbetslivet ger också en förståelse för vad skolan kan leda till, och bidrar till att eleven växer som människa.

Det har visat sig att eleverna vid fråga har fått en ökad självkännedom, ökad självkänsla, man känner sig modigare, förstår varför man går i skolan och kan knyta an varför man läser olika ämnen i skolan. Man blir modigare när man träffar andra vuxna.

För skola såväl som arbetsliv är det otroligt givande att se eleverna växa av de uppgifter de utför under sin prao.

Många skolor har ju redan prao i grundskolan. Innebär det någon större skillnad nu när prao är obligatorisk?

–Nu finns det en möjlighet att utveckla och skapa en likvärdig prao, dels att koppla praon så att den blir som en del av undervisningen. Skolan handlar ju om likvärdighet och att alla elever ska få samma förutsättningar. I den obligatoriska praon ansvarar huvudmannen för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas för alla elever – då får eleverna samma chans att växa och utvecklas.

Hur kan skola och arbetsliv bidra till en lärorik prao?

–Prao har ofta skett som en isolerad verksamhet, vid sidan av elevernas övriga undervisning. För att prao ska fungera gäller det att planera och aktivt arbeta med upplägget för praon, både före, under och efter.

För skolorna innebär planeringen att förbereda eleverna inför sin praoplats, men även om att planera undervisning kopplat till praotiden, att ge eleverna uppgifter att arbeta med under sin prao och att sedan följa upp praon i skolan.

Även företag behöver planera inför elevens prao-tid. Detta kan vara ett gyllene tillfälle att se över hur introducering och information till nya medarbetare ser ut och ett tillfälle för handledaren att se över sin kunskap om företaget.

Vilket stöd kan Göteborgsregionen ge vid planering av prao?

–Man skulle kunna säga att Göteborgsregionen har fyra olika ben i vårt stöd kring prao: vi har digitala verktyg för anskaffning och planering, vi erbjuder processtöd och handledning för både kommunen och skolan, men även mötesplatser och ytterligare samverkansformer.

Här kan du läsa mer om obligatorisk prao!

Digitala verktyg

  • Praktikplatsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett matchningsverktyg som underlättar hanteringen av praoperioder och praoplatser, vilket skapar likvärdighet kring anskaffningen av praoplatser.
  • Syvonline.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en kunskaps- och metodbank för alla som på något vis arbetar med studie- och yrkesvägledning. Här finns bland annat en digital lärarhandledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med uppgifter som kan användas i undervisningen när man förbereder läraren inför praktiken.

Process och handledning

Vi erbjuder olika typer av kompetensutvecklingspaket som är skräddarsydda utifrån skolans behov. Stödet stannar inte vid skolan, vi arbetar med hela styrkedjan. Även kommuner kan fundera på hur de på strategisk nivå kan samverka med arbetslivet eller näringslivet.

Mötesplatser

Vi anordnar mötesplatser med fokus på att skola ska kunna träffa näringsliv, såväl som mötesplatser där skola och arbetsliv ska kunna träffas. På den årliga mässan Gymnasiedagarna och Future Skillslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster möts elever, skolor och arbetsliv och vi anordnar regelbundet frukostmöten, konferenser och inspirationsträffar.

Vill du ta del av våra mötesplatser? Klicka häröppnas i nytt fönster för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, så håller du dig uppdaterad på allt som händer!


Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund