Skolverkets generaldirektör besökte Göteborgsregionens nätverk för utbildningschefer

Utbildningschefsnätverket i Göteborgsregionen fick vid sitt senaste möte besök av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Besöket var ett resultat av Utbildningschefernas initiativ att bjuda in generaldirektören i syfte att ta del av hans perspektiv på skolutveckling samt ge sina synpunkter på frågorna.

Dialogen kretsade bland annat kring frågor om statsbidrag, skolchefens roll, regionalisering av myndigheter och tyngden av beprövad erfarenhet i förskola och skola.

Generaldirektörens besök är ett led i en ökad närvaro av nationella aktörer vid utbildningschefernas möten i syfte att lyfta fram Göteborgsregionen och dess utbildningsverksamhet som relevant delregion.

Ett uttalat syfte är också att möjliggöra strategisk dialog för att kunna påverka prioriterade frågor på utbildningsområdet.


Kontaktperson på GR: Theresa Björnström

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund