”Framförallt känner de att de har blivit lyssnade på efter ett demokratitorg”

I över tio år har GR anordnat demokratitorg i skolor och kommuner. Tusentals elever har haft möjlighet att berätta för politiker vad som är viktigt för dem och att komma med förslag på förändringar och förbättringar kring olika områden i samhället. Vi har träffat Rasmus Jonsson, projektledare för demokratitorg, för att få veta mer.

Rasmus Jonsson har arbetat som projektledare för demokratitorg sedan 2015, men har varit delaktig i projektet sedan 2013. Som projektledare hållare han i alla trådar och sköter bland annat samordning och förberedelser med deltagande politiker och skola och utvärdering efter varje demokratitorg.

Berätta, vad är ett demokratitorg?

– Demokratitorg är ett forum där politiker och gymnasieungdomar möts. Under en förmiddag eller eftermiddag besöker politiker en gymnasieskola för att träffa och prata med eleverna. Fokus ligger på att eleverna ska kunna säga vad det tycker och tänker kring olika frågor som kommunerna eller regionen tar beslut om.

Själva torget består av stationer med olika teman kopplade till regionens eller kommunens verksamhet, exempelvis skola och utbildning, arbetsmarknad eller ungas inflytande, och varje station bemannas av minst en politiker. Eleverna är indelade i mindre grupper och roterar mellan de olika stationerna.

Allt som sägs antecknas i realtid och sammanställs sedan i en rapport som fokuserar på ungdomarnas tankar, förslag och åsikter.


Varför är mötet mellan politiker och elever viktiga?

– Vi vill bidra till att eleverna får upp ögonen för att sakerna i deras vardag faktiskt är politik och visa på att de kan vara med och påverka genom att lyfta deras tankar och åsikter.

De flesta av eleverna som deltar har inte haft möjlighet att rösta ännu för att de är för unga, men här får de inflytande i och med att de får prata med politiker på lika villkor. Förhoppningsvis är steget inte så långt om man vill komma i kontakt med en politiker igen.

Det är ju också så att politikerna ska ha ett ungdomsperspektiv när de fattar beslut. Genom torget får de en unik möjlighet att veta vad som är extra viktigt för ungdomarna och vad de tycker är bra eller mindre bra.


Du har arbetat länge med demokratitorg, vad tycker du är roligast?

– Att se på utvärderingarna efter varje demokratitorg hur nöjda eleverna är. Över 6000 elever totalt har svarat på utvärderingarna och det är övervägande positiva reaktioner, framförallt känner de att de har blivit lyssnade på. Många elever är ganska övertygade om att de inte har träffat en politiker innan demokratitorget, men det har de ju gjort nu!


Vilka reaktioner har du fått från lärare och politiker genom åren?

– Politikerna ger också övervägande positiva reaktioner. Det tycker att det är värdefullt och kul att få träffa de här ungdomarna och prata med dem och tar med sig massor av idéer direkt från torget. Även lärarna är nöjda. Själva torget är ingen bedömningssituation, men lärarna kan använda det som en referenspunkt i sin undervisning. När politikerna kommer till skolan är det verkligheten som kommer och hälsar på och när de pratar om kommunpolitik och stat och kommun i undervisningen så blir det på riktigt.


Hur gör man om man vill ha ett demokratitorg på sin skola eller i sin kommun?

– Göteborgsregionen är en icke vinstdrivande organisation, men vi måste kunna täcka kostnaderna för att arrangera ett demokratitorg. Sedan 2007 har vi gjort demokratitorg på uppdrag av Västra Götalandsregionen, vilket innebar att vi besökt alla kommuner i regionen med 10 torg per termin, förutom valår.

Nu senast var vi i Lerums kommun på uppdrag av kommunen, som tagit in oss för att göra detta. Då var det lärare på Lerums gymnasium som hade kontaktat kommunen för att de ville ha torg på skolan, och kommunen tyckte det var en jättebra idé och kontaktade i sin tur oss. Det hade varit jätteroligt om fler skolor och kommuner tog det initiativet.


Kontaktperson på GR: Rasmus Jonsson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund