Planering inför prao är A och O för skolan – 5 tips från Göteborgsregionen!

Prao i grundskolan är en fantastisk möjlighet för eleverna att börja tänka och reflektera kring vad man vill arbeta med/utbilda sig till – och vägen dit. Genom att planera praotiden för eleverna blir den både mer kvalitativ och meningsfull.

En del av prao handlar givetvis om att hitta prao-platser till alla elever,men planeringen kring praotiden är minst lika viktig. Prao utformad och strukturerad på rätt sätt är en värdefull tillgång i hela skolans arbete med studie- och yrlesvägledning.

Här ger vi våra bästa tips för hur ni kan tänka vid planeringen.

 

Tänk innan, under och efter

För att eleven ska få ut maximalt av sin prao är det viktigt att de har ett syfte och mål med sin prao.

Dela upp planeringen i hur ni behöver förbereda eleverna inför praotiden, vilka uppgifter de ska göra under praotiden och vilken uppföljning ni ska göra tillsammans med eleverna. Hur behöver eleverna förberedas? Vad ska de göra under sin prao? Hur ska elevernas erfarenheter från praon tas tillvara när de kommer tillbaka till skolan?

 

Koppla samman prao med undervisningen

Prao utgör en möjlighet att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv. Genom att integrera prao i undervisningen bidrar elevernas erfarenheter till ett långsiktigt lärande utanför de obligatoriska tio dagarna. Detta ger även eleven möjlighet att koppla samman de ämnen hen läser i skolan med kommande arbetsliv och utgör på så vis en del av elevernas studie- och yrkesvägledning.

Så vilka ämnen kan praon kopplas till? Det enkla svaret på detta är kort och gott alla ämnen. Ett tips är att använda dig av den digitala lärarhandledningen ”Yrken och utbildning” för inspiration. Här finns ett helt kapitel med övningar kopplade till prao som kan användas i undervisningen eller inspirera till egna upplägg.

Lärarhandledningen hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Under prao - Skapa skarpa case som eleven kan arbeta med

Genom att förbereda uppgifter som eleverna kan arbeta med under sin prao kan praotiden få ett starkare syfte.

Uppgiften kan med fördel kopplas till ett ämne i skolan. Exempelvis kan eleverna i svenskan få i uppgift att förbereda frågor till intervjuer med anställda på arbetsplatsen som sen redovisas. Kopplat till historian kan eleven få i uppgift att berätta hur de yrken som finns på arbetsplatsen har sett ut historiskt. Det är bara fantasin som sätter begränsningen här.

TIPS!
På Göteborgsregionen erbjuder vi tematiserade praopaket som innehåller tydliga case och arbetsuppgifter. Dessa arbetar både skolan och eleven med under praons tre faser – innan, under och efter.

Läs mer om temapraktik här

 

Hur ska prao följa upp?

Lika viktigt som att eleverna har en lärorik prao är att praon följs upp. Vad behöver eleven lämna feedback på och vad har de lärt sig utifrån det eller de ämnen som deras skarpa case eller uppdrag var kopplade till?

Eleverna kan exempelvis få i uppgift att berätta om arbetsplatsen inför klass och lärare eller skriva ett reportage om praotiden. Varför inte släppa loss deras kreativa sida och låta dem redovisa praon genom ett fotorreportage? Bra frågor att skicka med eleverna i redovisningen är vilka arbetsuppgifter och yrken som finns på praoplatsen, samt vilken utbildning som krävs för dessa.

I klassrummet kan ni även diskutera gemensamt vilka olika program på gymnasiet som kan leda till vilka yrken.

 

Glöm inte bort de praktiska frågorna

Eleverna har sannolikt aldrig arbetat eller vistats längre tid på en arbetsplats tidigare. Därför kan saker som vi ser som självklara vara okända för eleverna och det är bra att i förväg förbereda dem kring det praktiska, exempelvis:

  • Var ligger praoplatsen och hur tar jag mig dit?
  • Vad går företagets verksamhet ut på?
  • Hur äter man lunch?
  • Vad gör jag om jag blir sjuk?
  • När på morgonen ska jag vara på plats och hur länge ska jag stanna?

Vissa av dessa frågor kan även integreras med undervisningen. Varför inte låta eleverna själva söka fakta om företaget och sammanställa detta i en text?

 

Sammanfattningsvis

Tänk på prao som ett långsiktigt arbete och en naturlig del av den vida studie- och yrkesvägledningen, som ju är hela skolans ansvar. Genom att planera för och integrera prao i undervisningen kan ni koppla samman skolans ämnen med kommande arbetsliv, såväl som koppla riktiga uppdrag till elevens praotid.

 

 

 

Göteborgsregionens stöd för prao

Digitala verktyg

Praktikplatsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett matchningsverktyg som underlättar hanteringen av praoperioder och praoplatser, vilket skapar likvärdighet kring anskaffningen av praoplatser.

Syvonline.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en kunskaps- och metodbank för alla som på något vis arbetar med studie- och yrkesvägledning. Här finns bland annat en digital lärarhandledning med uppgifter som kan användas i undervisningen när man förbereder läraren inför praktiken.

Process- och handledning

Vi erbjuder olika typer av kompetensutvecklingspaket som är skräddarsydda utifrån skolans behov. Stödet stannar inte vid skolan, vi arbetar med hela styrkedjan. Även kommuner kan fundera på hur de på strategisk nivå kan samverka med arbetslivet eller näringslivet.


Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund