Nu är alla uppstartskonferenser för GR SAMSYV genomförda!

I förra veckan hölls den tredje och sista uppstartskonferensen inom det ESF-finansierade projektet GR SAMSYV – allas ansvar, den här gången för personal från Partille kommun. Partille är en av tre pilotkommuner som deltar i projektet, vars syfte är att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Projektet utgör en del av arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen i regionen, då GR Samsyv även ska tydliggöra hur kommunen och lokalsamhällets arbetsliv kan arbeta tillsammans.

Kommunala planer

Göteborgsregionen är projektägare för GR SAMSYV, där Härryda, Partille och Stenungsund deltar som pilotkommuner.

Arbetsgrupper från de tre pilotkommunerna har utifrån lokala behov tagit fram kommunala planer, som ska bidra till att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar.

Planerna testas nu i respektive kommun, för att sedan implementeras till fullo under våren. De kommer dessutom ligga till grund för hur en plan kan tas fram och implementeras i en kommun. Förhoppningen är att detta ska inspirera fler kommuner till att utveckla sitt arbete för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Uppstartskonferenser för en gemensam grund

Under hösten har tre uppstartskonferenser ägt rum, där personal från respektive kommun samlats för att få en gemensam grund att stå på. Syftet med träffarna har både varit att introducera den kommunala planen och att ge inspiration kring hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen och bli en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Dessutom har ett extra fokus under träffarna legat på normkritiskt tänkande, då projektet som helhet ska präglas av ett normkritiskt förhållningssätt. Alla delar av projektet ska ha ett fokus på att kontinuerligt beakta hur faktorer som kön, social bakgrund, funktionsvariation och etnicitet påverkar individers valmöjligheter.


Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund