Nu är Industrinatten igång!

Idag går startskotten för Industrinatten i Göteborgsregionen, som i veckan genomförs i Stenungssund, Alingsås och Göteborg. Industrinatten är en mötesplats där industriföretag öppnar sina dörrar för skolungdomar, i syfte att öppna upp deras ögon för jobb, karriär och framtid inom industrin.

– Det är ju så att det är för få som går tekniska utbildningar. I varenda bransch, och så även teknik- och industribranschen, eftersöker man fler med teknisk utbildning och rätt kompetens, så det här är en gemensam ansats för att få fler att förstå att de faktiskt är intresserade av teknik, berättar Helene Stensson, projektledare för Industrinatten i Göteborgsregionen.

Andra året för Industrinatten i Göteborgsregionen

Industrinatten, som ägs av Industriellt Utvecklingscentrum (IUC), hade premiär i Göteborg 2017 genom ett mindre pilotprojekt där 125 elever deltog. I år har arrangemanget vuxit, och sammanlagt är det ungefär 1200 elever från 40 olika skolklasser och ett 30-tal företag i tre orter som deltar.

Huvudmålgruppen är elever i årskurs åtta i grundskolan, men även målgruppen unga vuxna uppmärksammas, exempelvis de som inte är behöriga till gymnasiet eller läser på SFI.

Studiebesök ger branschen chans att visa upp sig

Upplägget kommer variera något mellan Stenungsund, Alingsås och Göteborg, men gemensamt för arrangemangen är studiebesöken. I Stenungsund har man dessutom kick-off och avslutning med föreläsningar och live-musik och i Göteborg har man valt att ha en teknik-workshop i anslutning till Industrinatten.

Under studiebesöken berättar företagen vad de gör, vilka yrkeskategorier som finns där och vilken kompetens och vilka egenskaper de uppskattar hos sina medarbetare. Detta för att hjälpa eleverna i kommande studie- och yrkesval, och öppna upp deras ögon för en bransch de annars kanske inte skulle ha tänkt på.

Det är ju så många som egentligen är intresserade, men som inte har förstått vad teknik är. Och man känner inte till de lokala företagen och vad man kan göra med teknik, säger Helene Stensson.

– För många är detta det första studiebesöket de är på. Förra året tyckte eleverna det var kul att få komma ut på företagen, att få testa och prova på något nytt. Det är roligt att det blir tre stycken på samma vecka nu, det är liksom fullt ös.


Industrinatten arrangeras av Teknikcollege Göteborgsregionen, Göteborgsregionen (GR), Tillväxtverket och VGR tillsammans med de Teknikcollegecertifierade skolorna på de tre orterna; GTC, SKF:s Tekniska Gymnasium, Lindholmens Tekniska Gymnasium, Nösnäsgymnasiet och Alströmergymnasiet.

Kontaktperson på GR: Helene Stensson, Regional Processledare Teknikcollege Göteborgsregionen

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund