Göteborgsregionens Kompetensråd inom Besöksnäringen

Idag arrangerar Visita Västra och Göteborgsregionen (GR) årets sista träff för Göteborgsregionens Kompetensråd inom Besöksnäringen. Värd för dagens möte är Liseberg och temat för förmiddagen är hållbarhet.

Foto från jul på Liseberg

Foto: Liseberg

Mötet ämnar bidra med kompetensutveckling för representanter ifrån såväl skola som bransch, bland annat genom att deltagarna få ta del av Lisebergs arbete med hållbarhet.

Som en av Sveriges mest besökta turistmål är Liseberg en stor arbetsgivare inom branschen med cirka 400 tillsvidareanställda och 2400 säsongsanställda medarbetare.

Göteborgsregionen presenterar Miljöpraktik vilket är en prao med fokus på miljö och hållbar utveckling, där eleverna förutom att följa med i arbetsplatsens verksamhet också ska lösa olika hållbarhetscase. Genom Miljöpraktik ges företag chansen att ta emot en elev på prao med ett redan framtaget upplägg för veckan som är utarbetat utifrån läroplanens mål och riktlinjer.

  • Läs mer om Miljöpraktik häröppnas i nytt fönster.

Liseberg går en spännande framtid till mötes och på plats finns också verkställande direktör Thomas Sjöstrand för att informera om Lisebergs Jubileumsprojekt.

I kompetensråden möts parter från arbetsliv och skola för att tillsammans diskutera och hantera frågor kring kompetensförsörjning. Läs mer om Göteborgsregionens Kompetensråd här.


Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund