Vård vid livets slut – och att mötas i våra olikheter

Ökad kunskap och förståelse för kulturens och religionens betydelse i den palliativa vården stod i fokus när Göteborgsregionen, inom ramen för projektet InVäst, bjöd in till mötesplats den 12 mars. Inbjudna för dagen var medarbetare och chefer inom kommunens vård och omsorg för äldre och dagen bjöd på föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyte. Ca 60 personer deltog under mötesplatsen.

Inom äldreomsorgen och den palliativa vården möts patienter, anhöriga och medarbetare med skiftande bakgrunder och erfarenheter. I dagsläget är ungefär 19% av Sveriges befolkning födda i ett annat land och våra olika kulturer, bakgrunder, religioner och erfarenheter påverkar oss på olika sätt:

– ­Vad vi har varit med om, vår bakgrund och våra erfarenheter, påverkar hur vi ser på världen – och vi har alla en tendens att betrakta saker utifrån oss själva. När vi som vårdpersonal hamnar i en situation där vi är ovana vid hur patienter och anhöriga tänker eller beter sig så blir vi lätt obekväma och osäkra eftersom vi vill ge ett gott bemötande. Den här dagen hoppas vi ska ge förståelse, verktyg och ökad trygghet i arbetet med individer som har en annan bakgrund än oss själva.

Så inledde dagens moderator, Patrick Gruczkun, från Göteborgsregionen (GR) under mötesplatsen som nyligen arrangerades på Gårda Konferens i Göteborg.

Interkulturell kompetens

Vidare höll Patrick en föreläsning om varför vi behöver prata om interkulturella och interreligösa perspektiv inom palliativ vård. Fokus var att lära oss om våra olikheter för att kunna förstå och därmed möta varandra bättre.

Ju bättre vi blir på att förstå den vi möter desto mindre missförstånd tenderar det att bli. Vad som är viktigt, menar Patrick, är att försöka bibehålla värdigheten i mötet och att vara lyhörd mot individen. I slutändan är det människor som möts och inte kulturer.

Sousan Sarfaraz, Silviasjuksköterska i Göteborgs Stad, fortsatte dagen med att hålla en introduktion i ämnet palliativ vård:

– Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av patienten och dennes anhöriga. Målsättningen är att ge livskvalitet när bot inte längre är möjligt. Och vad som vilar på den självbestämmande principen i Sverige är att i god tid få information och kunskap om den obotliga sjukdomen. Detta för att exempelvis ta beslut och skriva testamente. Helt enkelt att patienten får bestämma själv vad denne vill göra med sin sista tid i livet, säger Sousan och fortsätter:

– Det här kan ibland bli problematiskt och en kulturkrock, då vissa religioner och kulturer inte pratar om döden.

Palliativ vård ur ett religiöst och kulturellt perspektiv

Dagen fortsatte med panelsamtal. Den övergripande frågan var hur kulturer och religioners perspektiv skiljer sig vid livets slut. Medverkande var Abraham Garis, tidigare präst i syrisk/ortodoxa Kyrka Göteborg. Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst, Kalssoom Karim, ordförande Göteborgs Moské, Peter Borenstein, Rabbin, vice ordförande i Göteborgs Interreligiösa Råd och Professor emeritus i neurologi samt Domino Kai, enhetschef på Romano Center i Väst.

Varje företrädare fick ett par minuter att berätta och därefter fick deltagarna möjlighet att ställa frågor.

Våga fråga

Dagens sista punkt i programmet bestod av samtal i mindre grupper. Under 40 minuter fick deltagarna fritt välja vilka företrädare de ville prata med.

Det som framkom som en bra strategi i samtalsgrupperna var att våga ställa frågor vid bemötandet. Patienter och anhöriga förväntar sig sällan att vårdpersonalen ska känna till deras specifika ritualer eller önskemål – men de förväntar sig att bli konsulterade och lyssnade på. En öppenhet och nyfikenhet i relation till vårdtagaren och hens anhöriga är av stor vikt.

Vid summering av dagen återkom Sofia Reimer, Projektledare för InVäst Göteborgsregionen, till vikten av att just våga fråga:

– Den här slutsatsen är viktig och har varit återkommande vid de mötesplatser som InVäst har anordnat, avslutar hon.

Intresset stort

Då intresset var stort för den här mötesplatsen ser Göteborgsregionen över möjligheten att öppna för ett nytt konferenstillfälle inom palliativ vård under hösten 2019.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om projektet InVäst
Läs mer om vår regionala utvecklingsarena inom arbetsmarknad och social välfärd


Kontaktperson på GR: Linda Karlsson

Senast uppdaterad: 2019-04-03 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund