Samarbetet som tar vara på de ungas kraft

Trots en stark arbetsmarknad har flera branscher svårt att hitta utbildad personal. Samtidigt finns många ungdomar som av olika anledningar inte går ut skolan med godkända betyg. Ungas kraft syftar till att få fler unga att klara grundskolan och söka sig vidare till fortsatta studier. Satsningen drivs av Universeum tillsammans med oss på Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs Stad genom Landamäreskolan och Svartedalsskolan. Satsningen följeforskas av Göteborgs universitet. Efter sommaren går Ungas kraft in på sitt sista läsår – i samband med det vill vi lyfta vad vi hittills har gjort och vad som komma skall!

Ungas kraft är en del av Wallenbergstiftelsens tioåriga programsatsning ”Utbildning för ökad integration”. Projektet utgår från ett holistiskt perspektiv som omfattar elevens hela livssituation: skolan, familjen och fritiden. Det i sig gör Ungas kraft till en unik satsning som är det första av sitt slag både i Sverige och Europa.

800 elever med familjer samt 200 lärare och annan skolpersonal på Landamäreskolan och Svartedalsskolan deltar i satsningen som nu avslutat det andra läsåret av tre. Dessa två skolor har de senaste åren haft en hög andel elever som inte uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Hallå där Lina Häger, koordinator för Ungas Kraft. Vad gör vi på GR inom projektet?

– Vi har ett nära samarbete med de här skolorna och fokuserar på kompetensutveckling för lärare och fritidspedagoger genom kollegialt lärande. Vi bistår också med insatser kring studie- och yrkesvägledning.

Under läsåret 2018/2019 har cirka 2 500 elevbesök gjorts på Universeum. Lärare och annan skolpersonal har tillsammans deltagit i 445 fortbildningstillfällen. Tre eftermiddagar i veckan har fritidsaktiviteter som programmering, läxhjälp, gaming och musikproduktion anordnats.

Särskilt utmärkande för satsningen är de dialog- och ämneskvällar som arrangerats på skolorna, där föräldrarna fått både inspiration och kunskap inom naturvetenskap och teknik för att själva bättre kunna stötta sina barn med exempelvis läxläsning. Även frågor som rör samverkan mellan skolan och vårdnadshavare har berörts.

Vilka insatser kommer att göras efter sommaren?

– Under det kommande läsåret kommer ämnena naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling få ett utökat fokus, ämnen som eleverna kan utforska hos Universeum. Vi vill öka intresset och kunskaperna hos eleverna i dessa ämnen för att de senare ska kunna söka sig till den här typen av vidareutbildningar och jobb, säger Lina Häger och avslutar:

– Ungas kraft är ett viktigt samarbete mellan Universeum och GR som förtjänar att lyftas!

Läs mer:

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund