Partille gymnasiums samverkan med näringslivet höjer elevernas resultat

UTMÄRKELSEN. Under Gymnasiedagarna & Future Skills tilldelades Partille gymnasium Utmärkelsen i kategorin Årets gymnasieskola. Vi har pratat med rektor och skolledare Susanne Krook och skolledare Sofie Andrésen om priset och skolans samverkan med arbetslivet.

Samtliga vinnare av Utmärkelsen 2019 direkt efter prisutdelningen på Gymnasiedagarna och Future Skills.

Vid prisutdelningen av Utmärkelsen var Partille gymnasium väl representerade i publiken med rektor, kommunledning och inte minst elever som hurrade för vinsten.

Det var talande att utmärkelsen betyder mycket för skolan och det arbete som ligger bakom, där fokus varit att öka elevernas motivation till skolan tillika resultat och genomförd gymnasieutbildning. Faktorer som nära samverkan med arbetslivet och fokusarbetet på ”En skola på riktigt” har varit betydande i utvecklingen.

  • –Vi har sett en förbättring dels med ökad närvaro och motivation, men även att fler elever gått ut gymnasiet med godkända betyg. Vi håller på med den fördjupande analysen men tror redan nu att vårt fokus på ”En skola på riktigt” och ett nära samarbete med näringslivet haft stor betydelse för de ökande resultaten. Det tillsammans med att vi har otroligt engagerade lärare och studie- och yrkesvägledare på skolan, säger Sofie Andrésen.

Det strategiska arbetet genom ”En skola på riktigt” grundlades under hösten 2013 då skolledningen tog inspiration av andra skolors arbete för att öka elevernas motivation till skolan. ”En skola på riktigt” innebär att det skall tydliggöras vilka effekter skolan har, något Susanne menar är väldigt konkret inom yrkesprogrammen men ofta saknas i andra program.

En lösning till detta blev att utveckla samverkan med lokala företagare för att korta bandet mellan elever och framtida arbetsmarknad.

  • –Vi ser på vikten av att våra elever skaffar sig ett brett nätverk; vissa elever får det genom sina föräldrar, andra inte. Därför vill vi kunna erbjuda det nätverket i skolan. Skolledningen arbetar nära kommunens näringslivsansvarig, Marieke Wolter, och är idag med i flera företagsnätverk för att behålla och utveckla samverkan. Det är en viktig del i att göra utbildningen så verklighetsförankrad som möjligt för eleverna, säger Susanne Krook.

Idag har, utöver eleverna som går yrkesprogram program, alla elever som läser estetprogrammen en mentor från arbetslivet. Målet är att Partille gymnasium till hösten 2020 ska kunna erbjuda mentorer även för eleverna på samhälls- och naturprogrammen.

Att premieras med Utmärkelsen är en bekräftelse på skolans fina arbete med ”En skola på riktigt”, som enligt Susanne och Sofie är långsiktigt.

  • –Vi fortsätter arbeta utifrån ”En skola på riktigt” för att öka motivationen hos våra elever. Vi vill även inspirera andra skolor till att nätverka mer med arbetslivet och ge fler elever en naturlig länk mellan skolan och den eftergymnasiala tiden, avslutar Susanne och Sofie.

Vi gratulerar Partille gymnasium till Utmärkelsen Årets gymnasieskola 2019!

Vet du en grundskola, gymnasieskola, yrkeslärare eller ett företag som på ett utmärkande sätt bidrar till samverkan mellan skola och arbetsliv? Nominera då till Utmärkelsen 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!Om utmärkelsen

Utmärkelsen är ett pris som årligen delas ut till skolor, företag och yrkeslärare i Göteborgsregionen, för att lyfta och uppmärksamma deras arbete för en samverkan mellan skola och arbetsliv.

Vinnarna väljs ut av en jury bestående av representanter för näringslivet och fack samt utbildningspolitiker. I bedömningen utgår juryn bland annat från hur många elever som är delaktiga, om det finns några resultat kopplat till samverkan och om det finns ett uttalat mål eller plan för hur samverkan ska fortsätta.

Inför prisutdelningen pågår varje år en nomineringsprocess, där det är möjligt att nominera sig själv eller någon annan till priset. Vill du credda någon (eller dig själv!) med priset? Läs mer om nomineringsprocessen och gör en nominering på trippus.net/utmarkelsen2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund