Utbildningsdepartementets statssekreterare besöker GR

Under fredagen får regionens utbildningschefer besök av Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Under besöket kommer frågor kring utmaningarna rörande skolans likvärdighet att beröras och diskussioner kommer att föras om andra aktuella frågor och utmaningar för skolsverige.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Under fredagen får regionens utbildningschefer besök av Erik Nilsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I sitt systematiska arbete med strategisk kommunikation och påverkan bjuder Utbildningschefsnätverket regelbundet in personer från myndigheter och departement.

Tidigare har samtal förts med exempelvis generaldirektören för Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan samt huvudsekreterare för statliga utredningar. Syftet med dessa dialoger är dels att ge en bild av hur medlemskommunerna framgångsrikt samverkar inom GR, dels att erbjuda ett forum för dessa personer att träffa tio procent av det svenska utbildningslandskapet.


Kontaktperson på GR: Theresa Björnström

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund