2019 års rapport "Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen" finns nu tillgänglig

I en ny rapport presenteras det samlade utbudet inom gymnasieskolans program och vuxenutbildningens yrkesutbildningar inom GR.

Syftet med rapporten är dels att bidra till det regionala samrådet inför kommande års utbud, dels att sprida kunskap om den samlade utbildningsproduktionen till fler intressenter, för att lättare kunna matcha kompetensbehoven på arbetsmarknaden.

Gymnasieskolans utbud och information om elevunderlag har hämtats från regionala IT-system. Utbudet, med inriktning mot yrkesutbildning inom vuxenutbildningen, har hämtats via enkät till kommunala huvudmän och via det regionala yrkesvuxutbudet. Underlag i form av jämförande nationell statistik har hämtats från Skolverket. GR:s regionala branschvisa kompetensråd bidrar i rapporten med trender och tendenser samt behov av kompetens.

 


Kontaktperson på GR: Margaretha Allen

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund