Slutantagningen till gymnasieskolan är klar -
88% är antagna till valt program

I dag presenteras slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.
10 893 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 74% till sitt förstahandsval. På nationella program erbjuds 11 893 platser,
varav 7 083 på kommunala skolor och 4 810 på fristående skolor. Sökande elever tar del av sitt antagningsresultat på indra2.se, under Mitt gymnasieval.

Praoelever inom industrin pratar med handledare

– Genom vårt samarbete erbjuder vi ungdomar ett brett utbildningsutbud på 26 kommunala och 44 fristående skolor i vår region. Vi kan i hög utsträckning se till att elever får sitt förstahandsval tillgodosett. Det är viktigt för oss att höja kunskapsresultaten och minska avhoppen. Vi är angelägna om att eleverna i så stor utsträckning som möjligt tas in på sitt förstahandsval. I år är 74 % av eleverna antagna till sitt förstahandsval såväl till program som skola. Om man ser till valt program så har 88 % av eleverna fått sitt önskade program, vilket är glädjande säger Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

Gymnasieprogram med flest antagna är samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt estetiska programmet. Program som ökar mot förra året är främst teknikprogrammet, ekonomiprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt fordons- och transportprogrammet.

– I spår av Corona ser vi att vård- och omsorgsprogrammet är det yrkesprogram som ökar mest, precis som vi sett att sjuksköterskeutbildning, läkarutbildning och andra vårdutbildningar ökar.

Slutantagningen är den antagning som genomförs på elevernas slutbetyg. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.

– Vi hade beredskap i år för att niornas slutbetyg skulle behöva sättas senare och att färre skulle bli behöriga. Det blev precis tvärt om. Fler blev behöriga!
Stort tack till alla lärare som gjorde detta möjligt! Avslutar Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

Samarbetet kring gymnasieutbildningar i Göteborgsregionen

Följande kommuner ingår i GR:s samarbete: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. GR sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.

Kontakt: Helene Odenjung, Ordförande i Utbildningsgruppen, 0707-61 27 48

 

Senast uppdaterad: 2020-06-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund