Samverkansprojektet Skola Hemma vinnare av Guldlänken

Guldlänken, som delas ut av SKR, Vinnova och regeringskansliet, premierar projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering. Samverkansprojektet Skola Hemma, som Göteborgsregionen (GR) är samverkanspartner till, har utsetts som vinnare av Guldlänken 2020. Priset tilldelades fredagen den 21 augusti.

Praoelever inom industrin pratar med handledare

Skola Hemma är ett stöd i skolornas omställningsarbete

Som ett led i den kris som coronapandemin har orsakat det svenska utbildningslandskapet, med nedstängning av gymnasieskolor och vuxenutbildning som följd, initierades krishanteringsprojektet Skola Hemma.

Syftet med projektet var att stötta skolorna i sitt omställningsarbete från när- till distansundervisning. Tillsammans med Skolverket, RISE, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen och Prinsparets Stiftelse har GR varit med och bidragit med kompetens och kunnande.

”Skola Hemma är ett bevis på vilka fina resultat som kan uppnås genom framåtsyftande och utvecklande samverkan. Att Göteborgsregionen genom sin starka förankring i utbildningsfrågor har fått vara en del av projektet är fantastiskt, säger Helene Odenjung, Utbildningsgruppens ordförande”.

Arbetsmaterial

Under våren har Skola Hemma (skolahemma.se) tagit fram matnyttigt handledningsmaterial för lärare, rektorer och övrig personal i skolan. I takt med att den nya terminen närmade sig arbetades ett underlag för scenarioplanering fram med syfte att underlätta skolornas planeringsarbete avhängigt pandemins utveckling.

”Vi kan fortsatt se pandemins effekter i samhället. Det innebär att skolorna kan få ställa om till distansundervisning igen. Därför är arbetsmaterialet för scenarioplanering väldigt relevant och kan förhoppningsvis hjälpa skolorna vidare, säger Kristoffer Hedram, projektledare på Göteborgsregionen”.

Läs gärna mer på:

Skolahemma.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmaterial för scenarioplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Distanspedagogik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Kristoffer Hedram


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund