Rekordmånga påbörjar en yrkesutbildning för vuxna i Göteborgsregionen

Göteborgsregionens samverkande kommuner rekordsatsatsade till augustistarten när det gäller yrkesutbildningar för vuxna. Behovet av utbildning är enormt, inte minst till följd av rådande pandemi och läget på arbetsmarknaden. Söktrycket har därför varit enormt, med över fem sökande per plats.

Praoelever inom industrin pratar med handledare

Vuxenutbildningsnätverket beslutade i våras att fördubbla den inplanerade utbildningsstarten och utöka antalet utbildningsplatser. I utbudet har det funnits 90 sökbara yrkesutbildningar för vuxna. Av 6400 inkomna ansökningar har nu 1224 elever antagits till en utbildning och påbörjat sina studier.

Dessa siffror kan jämföras med utbildningsstarten i augusti föregående år, då 36 utbildningar erbjöds. Även då var dock söktrycket högt, med 3100 ansökningar till 550 platser.

Åtta av tio i sysselsättning efter avslutad utbildning

Till de utbildningar med högst söktryck hör yrkesutbildningar med språkstöd. Andra populära utbildningar är barnskötare, byggnadsträarbetare, fastighetsskötare, lagerarbetare, målare och undersköterska. Flera av dessa utbildningar har fler än tio sökande per plats.

Utöver ett rekordstort utbud med rekordmånga utbildningsplatser visar dessutom den senaste effektstudien att fler än åtta av tio regionmedborgare kommer i sysselsättning efter avslutad yrkesvuxutbildning.


Kontakt: Marie Egerstad

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund