Gymnasiedagarna & Future Skills – digital mässa 26–28 oktober

För ungdomar i Göteborgsregionen utgör Gymnasiedagarna & Future Skills ett viktigt steg in i framtiden. Möjligheten att få träffa regionens skolor, branscher och företag har inte bara betydelse för det stundande gymnasievalet – det fyller även en funktion i fråga om framtida yrkesval. Därför är det en självklarhet att fortsätta erbjuda denna viktiga mötesplats. Den 26–28 oktober ses vi digitalt på gymnasiedagarna.se. 

Sedan år 2000 har mässan årligen besökts av över 30 000 personer och mässgolvet har samlat närmare 100 gymnasieskolor och representanter från regionens branscher, företag, organisationer och offentlig sektor. Förra året anordnades mässan för första gången digitalt.

Lärdomar och nya satsningar på årets mässa

Omställningen från fysisk till digital mässa skedde snabbt och innebar flera nya utmaningar och viktiga lärdomar. Dessa tar vi självklart med oss i planeringen av årets upplaga av Gymnasiedagarna & Future Skills, som alltså även i år kommer att ske i digital form.

Just nu pågår arbetet med höstens mässa för fullt. Utöver möjligheten att chatta med utställare och jämföra skolor och program kommer årets digitala mässa även bjuda på ett antal nya funktioner. En satsning som just nu håller på att ses över är möjligheten att sprida ut aktiviteter under hela året och på så vis komplettera mässans tre dagar med fler insatser. Detta för att på bästa sätt matcha såväl utställarnas som besökarnas behov och ge fler elever förutsättningar att göra välgrundade studie- och yrkesval.

Gymnasiedagarna 4:e dagen

Under Gymnasiedagarna 4:e dagen samlas regionens gymnasiesärskolor. Här får elever som ska söka till gymnasiesärskolan möjlighet att träffa skolorna i en lugn miljö. Årets 4:e dagen går av stapeln den 18 november och kommer ske i fysiskt format. Givetvis ser vi till att planera så att vi kan hålla ett säkert avstånd till varandra, bland annat genom bokningsbara pass. Nytt för i år är att vi kommer börja tidigare på dagen, så att elever och klasser kan boka in sig även under skoltid.

Mer information kommer

Beslutet att genomföra en digital mässa fattades av Göteborgsregionens Utbildningschefsnätverk (UC) den 5 mars 2021. Mer information om upplägget för årets mässa kommer framöver.


 

Om Gymnasiedagarna & Future Skills

Gymnasiedagarna & Future Skills är ett arrangemang av Göteborgsregionen i samarbete med Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborgs Stad. Mässan är regionens viktigaste mötesplats för personer som ska göra ett studie- eller yrkesval. Här samlas representanter från gymnasieskolor i Göteborgsregionen samt skolor med riksintag, såväl som representanter från regionens branscher, företag, organisationer och offentlig sektor.


Kontakt: gymnasiedagarna@goteborgsregionen.se

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund