Vill du bli skolledare och bidra till regionens ledarförsörjning?

Tycker du att skolledarskap verkar spännande? Har du funderat på att gå in i en skolledarroll, men ännu inte bestämt dig? Nu öppnar anmälan till Göteborgsregionens utvecklingsprogram "Jag vill bli skolledare"!

Utvecklingsprogrammet vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som skolledare. I utbildningen får du möjlighet att utveckla din ledarskapsförmåga samt få förståelse för skolledarskapets möjligheter och villkor i förhållande till områden som är centrala i uppdraget. Målet är att få ökad kunskap och inblick i vad skolledarskap och chefskap innebär innan beslutet att gå vidare till en rektors- eller förskolechefstjänst. Programmets mål i ett längre perspektiv är även att bidra till regionens ledarförsörjning.

Programstart i september 2021

Utbildningen genomförs vid sex tillfällen (heldagar) under 2021 och 2022. De datum som gäller är: tisdag 28 september, måndag 18 oktober, onsdag 24 november 2021, fredag 28 januari, onsdag 2 mars samt tisdag 5 april 2022. Samtliga tillfällen hålls från kl 08.30 till 16.30.


Kontaktperson på GR: Sofia Larsson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund