Preliminärantagningen 15 april 2021

Preliminärantagningen är klar och presenteras för sökande elever på webbplatsen för gymnasievalet indra2.se.

Preliminärantagningen grundar sig på årskurs 9-elevernas höstterminsbetyg och de äldre sökande elevernas slutbetyg och ger både gymnasieskolor och elever ett preliminärt resultat.

Elever loggar in på sin personliga sida för att ta del av sitt Preliminära antagningsbesked och aktuell preliminärantagningspoäng.

Fullständig antagningsstatistik om preliminärantagningen finns under Antagningsstatistik och pressinformation, Preliminärantagning, 2021.

De elever som behöver göra justeringar i gymnasievalet inför slutantagningen ska i god tid innan
1 juni kontakta sin studie- och yrkesvägledare. I mitten av juni när grundskolorna har rapporterat sina elevers slutbetyg startar arbetet med slutantagningen, vilken kommer vara klar och presenteras den 24 juni.

Kontakt: gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund