Slutantagningen 29 juni 2021

I dag presenteras slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

11 069 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 75% till sitt förstahandsval. Sökande elever tar del av sitt antagningsresultat som inloggad på indra2.se, under Mitt gymnasieval.

Slutantagningen är den antagning som genomförs på elevernas slutbetyg. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.

Fullständig antagningsstatistik om slutantagningen finns under Antagningsstatistik och pressinformation, Slutantagning, 2021.

I början av augusti startar reservantagningen vilken pågår fram till den 9 september. Elever som får förändrat antagningsbesked under denna period kommer att meddelas via e-post och via ansökningswebben.

Kontakt: gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund