Du är här:

IKE

Interkommunal ersättning inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola

 

Beskrivning av nivåer för grundsärskola
Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är:

Nivå 1
Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism och/eller andra kommunikationsstörningar. Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort behov av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel

Nivå 2
Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av
utökade resurser i form av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel

Senast uppdaterad: 2020-01-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund